Игра, Обучение
и Развлечение.

Ние ще добавим и малко магия в живота на малчуганите

Виж още

Нашите услуги

Всички грижи за вашето дете

Храна

Храненето е едно от най-важните неща за правилното израстване на вашето дете и ние ще се погрижим те да получат най-добрата храна.

Обучение

Предучилищното образование полага основите за учене като осигурява физическото, езиковото, социалното, емоционалното и творческо развитие на децата.

Fun icon

Развлечения

Работата по всички образователни направления се осъществява, чрез похватите на игровата дейност. Песни, танци, куклени театри и етюди, игри на открито са част от развлеченията.

Кратка история

55 години грижа и любов за децата

ДГ № 4 е обединение на три сгради, както следва: „Пролет“ с адрес гр. Димитровград ул. „Капитан Петко войвода“ № 19. Открита през 1984 година. „Радост“ с адрес гр. Димитровград ул. „Хр. Смирненски“ № 1. Открита през 1977 година. С. Черногорово с адрес ул. „Крайречна“ № 5. Открита през 1986 година. От септември 2017 година директор на ДГ № 4, е Тонка Александрова.

  • 3 Филиала
  • Над 20 учители
  • 10 групи за деца
  • Отопляем басейн
  • Зала за физкултура
  • Парк с площадка

Спорт и изкуство

Забавление и радост

Имаме физкултурна зала,в която малчуганите могат да играят над 7 вида спорт, от които футбол, танци, народна топка. Отопляем басейн, в който децата могат да плуват и да играят забавни игри. Освен това запознаваме децата с чуждите езици. Преподаваме и поддържаме интереса им към английският език.

Към Галерия

Национална програма за превенция

От област Хасково само Детска градина № 4 е включена в Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. В рамките на програмата ще се проведе национално изследване на риска за здравето, с цел да се установи нивото на разпространение на рискови фактори.

Проект за развитие

ДГ № 4 работи по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Презентация за Васил Левски

През месец февруари във всички сгради се представиха презентации за делото на Апостола на свободата Васил Левски. Директор и учители

Мартенски Концерти

През месец март 2020 година в ДГ №4, ще се проведат мартенски концерти пред родителите на децата и гости от Общинска администрация гр. Димитровград

Запишете детето си сега

Детска градина №4